Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Bližšie k realizácii chce tento rok župa posunúť úsek cyklotrasy medzi mestom Prievidza a obcou Zemianske Kostoľany