Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Sčítanie cyklistov

 

Celkové využitie cyklotrás za jednotlivé roky

 

TSK sčítanie cyklistov na Važskej cyklomagistrále (ročne)

Graf zobrazuje celkový počet cyklistov všetkých úsekov za jednotlivé roky (stav k 31.1.2024).

 

 

Na grafe môžeme v rámci jednotlivých mesiacov vidieť vrchol využívania cyklotrás v letných mesiacoch.

  TSK sčítanie cyklistov na Važskej cyklomagistrále (mesačne)

Graf zobrazuje celkový počet cyklistov všetkých úsekov za jednotlivé mesiace (stav k 31.1.2024).

 

Získané údaje poskytujeme vo forme otvorených dát na stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.