Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Cyklotrasa Nemšová - Trenčín

kilometrovnik_cyklotrasy_tsk

 

Výsledkom spomínanej štúdie realizovateľnosti bola i samostatná alternatívna cyklotrasa medzi Nemšovou a Trenčínom. V súvislosti s touto cyklotrasou Trenčiansky samosprávny kraj uzavrel s mestom Brumov - Bylnice písomnú Dohodu o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Predmetom je spolupráca  na projekte s názvom „Na bicykli po stopách histórie“, cieľom ktorého je  spojiť dva hrady – hrad v Brumove-Bylnici a Trenčiansky hrad vybudovaním cyklotrasy medzi mestami Trenčín a Nemšová.

Podrobné informácie o projekte na stránke Projekty schválené TSK.

Detail Cyklotrasy:

Na bicykli po stopách histórie: Nemšová – Trenčín

  • Otvorená 1.6.2020 - skolaudované a odovzdané do užívania verejnosti

Video

Slávnostné otvorenie úseku cyklotrasy v rámci projektu Na bicykli po stopách histórie

Vo videu sa môžete pozrieť ako prebiehal tento slávnostný deň.