Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Druhý ročník cyklistického projektu Vrchárska koruna Trenčianska odštartovali nočným výjazdom na hrad Beckov