Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Inteligentná lavička bude súčasťou cyklotrasy, ktorá prepojí dva hrady