Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Jedinečná cyklotrasa bude čoskoro oficiálne sprístupnená cyklistom a širokej verejnosti