Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Nosným objektom novej cyklotrasy bude moderný cyklomost