Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Novovybudovaný cyklistický tunel aj príprava na lávku