Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Novú cyklotrasu si už počas prvého dňa vyskúšalo takmer 1 900 cyklistov