Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Pracovné stretnutie k navrhovanému cezhraničnému prepojeniu cyklotrás, cyklochodníkov a k rozvoju cykloturistiky