Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Trenčianska župa pripravuje dokumentáciu pre územné rozhodnutia na výstavbu cyklotrasy na hornej Nitre