Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Účastníci medzinárodnej konferencie absolvovali cyklojazdu dlhú 36 kilometrov