Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Už v novembri sa cyklisti prevezú po prvej časti 100 km projektu Vážskej cyklotrasy