Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli; TSK v kategórii spoločnosť na vynikajúcom treťom mieste