Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Výstavba cyklotrasy vedúcej z Trenčianskeho hradu až za hranice Slovenska môže začať