Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Výstavba ďalšieho úseku cyklotrasy na Považí výrazne pokročila