Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Výstavba novej cyklotrasy medzi Trenčínom a Nemšovou je opäť o krok vpred. TSK získalo právoplatné stavebné povolenie.