Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Aktuality

Región Biele Karpaty získal podporu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a finančný príspevok Trenčianskeho samosprávneho kraja na projekt Štúdia Vážskej cyklotrasy
Časopis cyklistická doprava je mesačník venujúci sa inšpiráciám, cyklonovinkám vo svete a na Slovensku.
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) má v úmysle vytvoriť v spolupráci s mestami a obcami Trenčianskeho kraja cyklistický región
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) s Klubom slovenských turistov (KST) a Slovenským cykloklubom (SCK) podpísali Dohody o spolupráci.
Cykloturistický projekt RBK bol realizovaný v oblasti pohoria Považský Inovec, jeho podhoria, doliny Váhu a prepojený cez Bošácku dolinu na Českú republiku.
Unikátny cykloprojekt RBK bol realizovaný v oblasti pôsobenia Baťovcov na oboch stranách hranice Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty – najmä v oblasti mesta Zlín na Českej strane a mesta Partizánske na Slovenskej strane.
Projekt RBK bol realizovaný v oblasti pohoria Biele Karpaty – na oboch stranách hranice a jeho podhoria.
Región Biele Karpaty v rámci projektu „Generálna obnova a modernizácia cykloturistických trás v pohraničnom území ER BBK s dôrazom na hrady, zámky, kultúrne a prírodné bohatstvo“
Družstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja JaRiMa si odnieslo v prvom celonárodnom ročníku súťaže „Do práce na bicykli“
V sobotu 31. mája 2014 sa skončila súťaž "Do práce na bicykli", do ktorej sa zapojili aj dva tímy za Trenčiansky samosprávny kraj: JaRiMa a eko-TeSaKy.
<< < 10 11 12 13 14 > >>