Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Aktuality

V priebehu 28. a 29. mája 2015 sa obec Bzenec (ČR) stala miestom konania medzinárodnej konferencie, zameranej na oblasť cyklodopravy a cykloturistiky v rámci mikroprojektu „Spolupráca Jihomoravského kraje (JMK) a Trenčianskeho samosprávneho kraje (TSK) v oblasti cyklistiky“.
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Jaroslav Baška, sa spoločne s ďalším viac než tuctom zamestnancov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) už po druhýkrát zapojil do celoslovenskej súťaže Do práce na bicykli.
Cezhraničná spolupráca Trenčianskeho samosprávneho kraja so Zlínskym a Juhomoravským krajom v oblasti podpory atraktivity cykloturistiky v prihraničnom území bola úspešne podporená dvoma mikroprojektmi z Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013.
Z dôvodu kratšej vzdialenosti do cieľa cyklisti v súčasnosti využívajú na presun aj frekventované a nebezpečné cesty I. triedy.
Slovenský cykloklub prišiel v roku 2010 s myšlienkou vytvoriť sieť cykloturistických trás v pohorí Považského Inovca.
K hlavným cieľom realizácie segregovanej cyklistickej cestičky patrí bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky (cyklistov),
Cieľom súťaže je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku
V máji tohto roku predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška spolu so zamestnancami Úradu TSK prešiel na bicykli plánovanú trasu pripravovanej Vážskej cyklotrasy.
Región Biele Karpaty získal podporu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a finančný príspevok Trenčianskeho samosprávneho kraja na projekt Štúdia Vážskej cyklotrasy
Časopis cyklistická doprava je mesačník venujúci sa inšpiráciám, cyklonovinkám vo svete a na Slovensku.
<< < 11 12 13 14 15 > >>