Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Bližšie k realizácii chce tento rok župa posunúť úsek cyklotrasy medzi mestom Prievidza a obcou Zemianske Kostoľany

 | 
23.04.2018
 
 
Bližšie k realizácii chce tento rok župa posunúť úsek cyklotrasy medzi mestom Prievidza a obcou Zemianske Kostoľany

Trenčiansky samosprávny kraj ako Zelená župa postupne buduje cyklistickú infraštruktúru na území celého kraja. V regióne hornej Nitry by mala vzniknúť aj približne 70 km dlhá cyklotrasa, spájajúca mestá Handlová, Prievidza, Nováky a Partizánske, ktorá povedie až po hranicu s Nitrianskym samosprávnym krajom. Ako prvý sa spracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie dočká úsek medzi mestom Prievidza a obcou Zemianske Kostoľany.

V minulom roku Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) spracoval štúdiu realizovateľnosti cyklotrasy v regióne hornej Nitry, ktorá ponúka návrh variantných riešení vedenia cyklotrasy a jej smerovania. Štúdia tiež zohľadňuje alternatívy z hľadiska územnoplánovacej dokumentácie dotknutých miest a obcí, majetkoprávneho a demografického hľadiska, a tiež z hľadiska nárokov na jej financovanie. Výsledkom štúdie boli viaceré varianty, z ktorých bol jeden vybraný ako odporúčaný.

Na tento proces v októbri minulého roku nadviazalo podpísanie Memoranda o spolupráci na ďalšej príprave projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“ takmer 20-timi zástupcami dotknutých miest a obcí. V príprave na realizáciu projektu sa župa posúva naďalej. „Ďalším krokom je spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie vo vybranom úseku medzi mestom Prievidza a obcou Zemianske Kostoľany. Pre tento úsek sme sa rozhodli z niekoľkých dôvodov; tým najzásadnejším je jeho oprávnenosť z hľadiska financovania z nenávratných finančných prostriedkov Európskej únie,“ vysvetlil Radovan Hladký, poverený riadením odboru dopravy Úradu TSK.

Na prvom pracovnom stretnutí od podpisu memoranda, ktoré sa uskutočnilo v piatok 20. apríla 2018 v Novákoch, sa zástupcovia Úradu TSK a dotknutých miest a obcí dohodli najmä na bodoch napojenia. Mesto Prievidza má v spolupráci s mestom Bojnice vypracovaný projekt cyklotrasy, na jeho prvú etapu má schválené finančné prostriedky z európskych fondov. Úsek, ktorý chce župa vybudovať až po železničnú stanicu v Zemianskych Kostoľanoch, nadviaže práve na konečný bod tejto cyklistickej trasy. Aby bolo možné cyklotrasu na hornej Nitre financovať z prostriedkov Európskej únie, je potrebné zabezpečiť aj prepojenie medzi bodmi osídlenia a zamestnávateľmi v regióne.


Fotogaléria