Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Cyklotrasy v TSK pod jednou strechou

 | 
15.04.2014
 
 

Na území Trenčianskeho samosprávneho kraja sídli Slovenský cykloklub (obec Podolie), ktorý pomocou rôznych grantov už 20 rokov systematicky vytvára, dopĺňa a obnovuje cykloturistické značenie na celom Slovensku. Máme to šťastie, že v našom kraji má sídlo a vďaka ich nadšeniu vznikla webová stránka www.cykloportal.sk kde si môžu cykloturisti pozrieť všetky cyklotrasy na území Trenčianskeho kraja.

Niečo o Slovenskom cykloklube:
Slovenský cykloklub je občianske združenie, ktoré vzniklo 30.6.1994 registráciou na Ministerstve vnútra SR pod spisovým číslom VVS/1-900/90-9748, aktívne funguje dodnes. Poslaním SCK zakotveným priamo v stanovách od jeho založenia je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v súvislosti s pohybovou aktivitou na bicykli. Ďalej je poslaním podieľať sa na vytváraní podmienok na pohyb na bicykli pre členov a širokú verejnosť.

Z organizácie nadšencov a priaznivcov sa naša organizácia vypracovala na profesionálnu organizáciou, ktorá sa zaoberá ako jediná vytváraním siete cykloturistických trás na Slovensku. Pôsobí ako Národný koordinátor celoslovenskej siete, pričom vedie celoslovenský register legálne povolených cykloturistických trás, vykonáva odborné poradenstvo pre plánovaní, rekognoskácii, legalizácii a značení cykloturistických trás, ktoré spĺňajú všetky parametre v zmysle platných slovenských zákonov a noriem.

SCK má spolu so svojimi pobočkami (v súčasnosti 16) a spolupracujúcimi organizáciami (v súčasnosti 6) v správe viac ako 10 000 km sieť vyznačených a legálne povolených cykloturistických trás, o ktoré sa na Slovensku stará už 16 rokov.

V roku 2000 SCK spracoval a vydal štátnu normu STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“, ktorá je platná na Slovensku dodnes.

Od roku 1998 je držiteľom akreditácie vzdelávacieho zariadenia na odbornú spôsobilosť – Značkár cykloturistických trás, od roku 1999 aktívne pripravuje a školí odborníkov na legalizáciu a značenie cykloturistických trás nielen z radov členov SCK. Vydal učebné skriptá „Značenie cykloturistických trás“ – 1. Ako legalizovať cykloturistické trasy, 2. Ako značiť legalizované cyklotrasy. Veľmi úspešná je publikácia – Chceme cyklotrasu, ako na to? Alebo 20 základných otázok k budovaniu cykloturistických trás.


Dokumenty na stiahnutie

Fotografie

Výstavba ďalšieho úseku cyklotrasy na považí výrazne pokročila - 20231016_104941_resize Výstavba ďalšieho úseku cyklotrasy na považí výrazne pokročila - 20231016_105003_resize Výstavba ďalšieho úseku cyklotrasy na považí výrazne pokročila - 20231016_105102_resize

Videá

Výstavba ďalšieho úseku cyklotrasy na Považí výrazne pokročila Prvý úsek Hornonitrianskej cyklomagistrály
Prvú časť Hornonitrianskej cyklomagistrály otvorili spoločnou jazdou Na dvoch kolesách už ochvíľu aj na hornej Nitre