Cyklodoprava a cykloturistika TSK

„Do práce na bicykli“

 | 
10.04.2014
 
 

V polovici marca vyhlásilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SRcelonárodnú súťaž "Do práce na bicykli". V rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja sa prihlásili do 4.4.2014 dve mestá a to Mesto Trenčín a Mesto Bánovce nad Bebravou. Obidve mestá už zverejnili na svojich webových stránkach podrobnosti súťaže (odkazy). Celkovo v rámci Slovenskej republiky sa zapojilo 27 miest (zoznam v prílohe).

Mesto Trenčín

Mesto Bánovce nad Bebravou

Vážená pani primátorka, vážený pán primátor,

v nadväznosti na vládou schválený dokument Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike (ďalej len „Cyklostratégia“) je naším zámerom zvyšovať povedomie obyvateľov a účastníkov cestnej premávky o výhodách a prínosoch využívania bicykla v každodennom živote (Opatrenie 4.1.3 Cyklostratégie).

V súlade s uvedeným opatrením vlády vyhlasujem celonárodnú súťaž
„Do práce na bicykli“

Súťaž podporuje využitie bicyklov na pravidelné dochádzanie do práce a už niekoľko rokov sa organizuje aj v okolitých krajinách podporujúcich rozvoj cyklistickej dopravy. V Slovenskej republike sa súťaž v minulosti úspešne organizovala v meste Banská Bystrica a v obdobnej podobe aj v Prešove a v Žiline.

Rád by som Vás preto oslovil, aby ste zvážili možnosť zapojenia sa do tejto cyklistickej súťaže. Ide o pilotný projekt, do ktorého sa môžu zapojiť všetky mestá, ktoré prejavia záujem o jej zorganizovanie.

Súťaž „Do práce na bicykli“ sa uskutoční v máji 2014 (od 1.5. do 31.5.). Organizáciu, priebeh, vyhodnotenie súťaže na úrovni miest a ceny pre súťažiacich bude zabezpečovať každé zúčastnené mesto vo vlastnej réžii. Pri jej príprave môžete spolupracovať s regionálnymi cyklokoordinátormi, miestnymi občianskymi združeniami zaoberajúcimi sa podporou cyklistiky, prípadne s inými inštitúciami.

Národný cyklokoordinátor zastreší vyhodnotenie súťaže medzi zapojenými mestami na celonárodnej úrovni, z ktorých bude vybraté mesto s najvyšším počtom účastníkov súťaže. Vyhlasovateľ súťaže v rámci celonárodného vyhodnotenia ocení najaktívnejší tím. Výsledky a priebeh súťaže zverejníme aj na webovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Štatút súťaže, vypracovaný v súlade s európskymi pravidlami, je súčasťou Prílohy č. 1.

Mestá, ktoré prejavia záujem zapojiť sa do súťaže, vyplnia prihlasovací formulár v Prílohe č. 2 a zašlú ho elektronicky na adresy: peter.klucka@mindop.sk a kristina.molnarova@mindop.sk najneskôr do 4.4.2014.

Verím, že budete tejto výzve venovať pozornosť a umožníte občanom Vášho mesta zúčastniť sa na súťaži a vyskúšať si tak zdravý a ekologický spôsob dochádzania do práce. Prispejete tým k zlepšeniu zdravia obyvateľov, ako aj k zníženiu podielu individuálnej automobilovej dopravy vo Vašom meste a následne aj k zvýšeniu kvality života v ňom.


Dokumenty na stiahnutie

Fotografie

Výstavba ďalšieho úseku cyklotrasy na považí výrazne pokročila - 20231016_104941_resize Výstavba ďalšieho úseku cyklotrasy na považí výrazne pokročila - 20231016_105003_resize Výstavba ďalšieho úseku cyklotrasy na považí výrazne pokročila - 20231016_105102_resize

Videá

Výstavba ďalšieho úseku cyklotrasy na Považí výrazne pokročila Prvý úsek Hornonitrianskej cyklomagistrály
Prvú časť Hornonitrianskej cyklomagistrály otvorili spoločnou jazdou Na dvoch kolesách už ochvíľu aj na hornej Nitre