Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Obnovené cykloturistické trasy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja

 | 
25.11.2015
 
 

Dňa 6. novembra 2015 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt s názvom Obnovené cykloturistické trasy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Trenčianskym samosprávnym krajom. Ministerstvo poskytlo kraju dotáciu vo výške 20 428,90 Eur.

Po ukončení verejného obstarávania bola dňa 23. decembra 2015 podpísaná Zmluva na poskytnutie služieb so Slovenským cykloklubom, Piešťany v celkovej sume 22 764,65 Eur.

Projekt pozostáva z vyznačenia 1 novej cyklotrasy a obnovenia značenia 6 cyklotrás. Konkrétne ide o nasledovné cyklotrasy:

1. 044 – Okolo Považského Inovca (nová 20,9 km),
2. 2307 – Udiča – Podvažie (obnova 45,3 km),
3. 2308 – Bojnický cyklookruh (obnova 36,0 km),
4. 2309 – Okruh Partizánske – Vrchhora (obnova 20,3 km),
5. 2312 – Okruh Brestovec – Stará Myjava (obnova 15,3 km),
6. 5312 – Jasenica – Udiča (obnova 4,0 km),
7. 8313 – Hradište – Orlové (obnova 7,7 km).

 

Cieľom projektu je zlepšenie podmienok na legálne vedenie cyklistov v predmetnom území, zvýšenie atraktivít jednotlivých častí regiónu a zabezpečenie presného smerovania cyklistov do stanoveného cieľa. Medzi atraktivity, ktoré boli lepšie sprístupnené vďaka obnove a vyznačenia novej cyklotrasy patria kostoly v jednotlivých obciach, rôzne prírodné lokality a pamiatky (napríklad Kaštieľ Suňogovcov v Jasenici a Kaplnka Jána Nepomuckého v Partizánskom).

OBNOVA A ÚDRŽBA CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS V REGiÓNE JE REALIZOVANÁ S FINANČNOU PODPOROU

loga


Dokumenty na stiahnutie