Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Trenčianska župa pripravuje dokumentáciu pre územné rozhodnutia na výstavbu cyklotrasy na hornej Nitre

 | 
30.11.2018
 
 
Trenčianska župa pripravuje dokumentáciu pre územné rozhodnutia na výstavbu cyklotrasy na hornej Nitre

Pri budovaní cyklotrás na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) nezabúda Trenčianska župa popri výstavbe 100 kilometrov dlhej Vážskej cyklomagistrály ani na obyvateľov hornej Nitry. Župa pripravuje všetko potrebné na to, aby v regióne vyrástla cyklotrasa, ktorá prepojí mestá Handlová, Prievidza, Nováky a Partizánske.

Pre Trenčiansku župu je aktuálny rok 2018 z hľadiska zlepšenia cyklistickej infraštruktúry a výstavby cyklotrás v kraji historicky najúspešnejším rokom. A to najmä vďaka slávnostnému otvoreniu prvých dvoch úsekov Vážskej cyklomagistrály, ktoré obyvatelia kraja môžu v súčasnosti už využívať. Milovníci cyklistiky majú k dispozícií prvých 17,5 km zo 100 km dlhej Vážskej cyklomagistrály. Prvých 13,4 km vedúcich z Hornej Stredy do Nového Mesta nad Váhom župa odovzdala verejnosti v máji tohto roku, ďalších 4,1 km spájajúcich Púchov s Nosickou priehradou nasledovalo v októbri. „Výstavbou cyklotrás v kraji rozširujeme možnosti dochádzania ľudí za prácou či povinnosťami, ako aj možnosti bezpečného a aktívneho trávenia voľného času,“ priblížil trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci projektu Zelená župa plánuje cyklotrasu vybudovať aj na území hornej Nitry. Prvé kroky župa podnikla ešte v roku 2016, keď si dala vypracovať Štúdiu realizovateľnosti cyklotrasy v regióne hornej Nitry. Štúdia popisuje možné cyklodopravné prepojenie miest Partizánske, Nováky, Prievidza a Handlová s prihliadnutím na majetkovoprávne vzťahy a s dôrazom na bezpečnosť a komfort cyklistov. Zároveň posudzuje rôzne alternatívy vedenia trasy z hľadiska územnoplánovacej dokumentácie dotknutých obcí a miest, návrhy technických opatrení či možnosti financovania. „Vypracovaná štúdia  má definovať hlavnú nosnú kostru cyklotrasy v regióne hornej Nitry, na ktorú by sa mohli pripojiť okolité obce a ponúknuť tak svojim obyvateľom alternatívu k individuálnej motorovej doprave,“ uviedol krajský cyklokoordinátor Patrik Štrbák.

Nová cyklotrasa vedúca územím hornej Nitry bude stavebne rozdelená celkovo na 4 úseky. Prvý úsek povedie od hranice Nitrianskeho kraja po mesto Partizánske, druhý úsek cyklotrasy bude pokračovať z Partizánskeho do obce Zemianske Kostoľany. Tretí úsek prepojí Zemianske Kostoľany s Prievidzou a posledný štvrtý úsek prevedie cyklistov z Prievidze do Handlovej. „V súčasnosti prebiehajú práce na projektovej dokumentácii na dva zo štyroch úsekov pripravovanej cyklotrasy, konkrétne na druhý a tretí úsek. Výsledkom celého procesu by mali byť právoplatné územné rozhodnutia na dva dané úseky, ktoré by sme mohli mať k dispozícií zhruba v polovici ďalšieho roku“ povedal Radovan Hladký, poverený riadením Odboru dopravy na Úrade TSK. Budúci rok plánuje župa obstarať zhotoviteľov na projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie na zvyšné dva úseky cyklotrasy. Po získaní právoplatných územných rozhodnutí, bude nasledovať stavebné konanie pre jednotlivé úseky.

Od júna 2018 je v zmysle Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja pripravovaná cyklotrasa na hornej Nitre zaradená medzi verejnoprospešné stavby.


Fotogaléria