Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Trenčiansky samosprávny kraj spúšťa hlasovanie o názve 100 km dlhej cyklotrasy! Za svojho favorita môžete zahlasovať už dnes

 | 
23.05.2018
 
 
Trenčiansky samosprávny kraj spúšťa hlasovanie o názve 100 km dlhej cyklotrasy! Za svojho favorita môžete zahlasovať už dnes

Od vyhlásenia súťaže Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) s názvom Vymeň dobrý nápad za nový bicykel od TSK, v ktorej môže verejnosť za svoj kreatívny nápad získať hodnotné ceny, ubehlo presne pol roka. Včerajším dňom sa možnosť navrhovať názvy cyklotrasy ukončila a oddnes sa pozornosť verejnosti presúva na hlasovanie.

Trenčianska župa spustila v druhej polovici novembra minulého roku zaujímavú súťaž určenú všetkým milovníkom cyklistiky. Hlavnú úlohu v nej zohráva 100 km dlhá cyklotrasa, ktorá po dokončení spojí Žilinský, Trenčiansky a Trnavský kraj. Úlohou súťažiacich bolo navrhnúť, ako sa táto unikátna cyklistická tepna bude volať. Pri tvorbe svojich návrhov však museli dodržať podmienky, ktoré stanovil štatút súťaže. Tou najdôležitejšou bolo, aby navrhovaný názov tematicky korešpondoval s Trenčianskym krajom a obsahoval stručné zdôvodnenie navrhovaného názvu. 

Na Trenčiansku župu bola doručená stovka súťažných návrhov

Súťažiaci mohli svoje návrhy posielať na Trenčiansku župu v termíne od 22. novembra 2017 do 22. mája 2018, a to poštou, e-mailom alebo prostredníctvom správy na facebookovej fanpage Trenčianskeho samosprávneho kraja. Záujem verejnosti pomenovať novovznikajúcu cyklotrasu prekonal očakávania, počet doručených návrhov sa vyrovnal počtu kilometrov pripravovanej cyklotrasy z dielne TSK. Navrhnúť, ako sa bude volať nová cyklistická tepna kraja, mali záujem aj súťažiaci zo susedných krajov – Trnavského, Žilinského či Bratislavského. Väčšina súťažných názvov bola doručená prostredníctvom e-mailovej adresy sutaze@tsk.sk.

Predstavivosť súťažiacich prekvapila a v spomínanej stovke návrhov si naozaj bolo z čoho vyberať. Súťažiaci sa inšpirovali najmä bohatou históriou a významnými osobnosťami, ktoré zohrali dôležitú úlohu v našich dejinách. Medzi návrhmi nechýbali ani kreatívne slovné hračky či názvy odvodené od starého trenčianskeho nárečia.

O užšom predvýbere názvov rozhodla z veľkého množstva doručených návrhov komisia zložená zo zástupcov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región. Najviac súťažiacich, ktorí sa do súťaže TSK zapojili, zakomponovalo do svojho návrhu významnú osobnosť slovenských dejín, úzko spätú s mestom Trenčín – Matúša Čáka Trenčianskeho. Z uvedeného dôvodu sa komisia rozhodla poskytnúť priestor vo verejnom hlasovaní práve najznámejšiemu trenčianskemu panovníkovi.

Ako sa bude volať nová cyklotrasa?

Počnúc dnešným dňom až do 15. júna 2018 môže široká verejnosť rozhodnúť o novom názve cyklotrasy, ktorá doteraz niesla pracovné pomenovanie Vážska. Stačí navštíviť webové sídlo kraja www.cyklotrasytsk.sk a vybrať svojho favorita. Zahlasovať môžete za tieto názvy:

  • Cyklotrasa Matúša Čáka Trenčianskeho
  • Považská cyklotrasa Matúša Čáka
  • Vážska cyklomagistrála

Odovzdaním svojho hlasu tiež rozhodnete o víťazovi hodnotnej a atraktívnej ceny – nového horského bicykla. S prázdnymi rukami neodídu ani autori súťažných názvov, ktoré sa umiestnia na 2. a 3. mieste, ocenení budú praktickou cyklistickou výbavou. Pomôžte nám vybrať víťazný názov a zapojte sa do hlasovania na našom webe už dnes!