Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Trvalý finančný mechanizmus na implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR

 | 
11.04.2014
 
 

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 223 , bod B.2. zo dňa 7. mája 2013 k návrhu Národnej stratégie ro zvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike (ďalej len „Cyklostratégia“) sa ukladá ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja do 31. decembra 2013 predložiť na rokovanie vlády SR n ávrh T rvalého finančného mechanizmu na imple mentáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike (ďalej len „TFM“).

Viac v priloženom dokumente.


Dokumenty na stiahnutie

Fotografie

Otvorte s nami ďalších 10 km vážskej cyklomagistrály! - CYK_PB_ZSK_otvorenie_web_FB-01 Otvorte s nami ďalších 10 km vážskej cyklomagistrály! - 20230803_TSK_094 Otvorte s nami ďalších 10 km vážskej cyklomagistrály! - 20230803_TSK_045

Videá

Výstavba ďalšieho úseku cyklotrasy na Považí výrazne pokročila Prvý úsek Hornonitrianskej cyklomagistrály
Prvú časť Hornonitrianskej cyklomagistrály otvorili spoločnou jazdou Na dvoch kolesách už ochvíľu aj na hornej Nitre