Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Význam budovania cyklotrás v Trenčianskom kraji potvrdili štatistiky

 | 
06.03.2023
 
 
Význam budovania cyklotrás v Trenčianskom kraji potvrdili štatistiky

Trenčiansky samosprávny kraj vybudoval zatiaľ 4 úseky cyklotrás v celkovej dĺžke 50,1 km, prvý z nich otvoril ešte v roku 2018. Pohyb cyklistov na nich monitoruje 5 sčítačov.

A práve tie zaznamenali na cyklotrasách vybudovaných TSK od výstavby prvého úseku už takmer 1,5 milióna cyklistov. Historicky najviac cyklistov sa po nich previezlo 6. júna 2021, bolo ich takmer 9 tisíc. „Najobľúbenejšia cyklotrasa je Trenčín – Nemšová, z ktorej sa dá napojiť na cyklotrasu smerujúcu až po hranicu s Českou republikou a obce Svätý Štepán. Od jej otvorenia po nej prešlo viac ako 645 tisíc cyklistov,“ uviedol Ondrej Repka, cyklokoordinátor TSK. Zvýšený pohyb cyklistov na dennej báze je podľa štatistík zo sčítačov viditeľný v čase dochádzania do práce medzi 6. a 8. hodinou, následne okolo 10. hodiny. Vrcholom denného využívania je rozpätie medzi 15. a 17. hodinou, počas ktorého sú cyklotrasy používané na prepravu z práce domov či na rekreačnú cyklistiku.

Trenčianska župa pokračuje v budovaní ďalších úsekov cyklotrás v dĺžke viac ako 22 km; ide o úsek medzi obcou Ladce a mestom Púchovúsek od Považskej Bystrice po hranicu so Žilinským samosprávnym krajom. Oba úseky rozšíria možnosti ekologickejšieho dochádzania za prácou. Úsek z Považskej Bystrice po hranicu so Žilinským samosprávnym krajom navyše vedie aj okolo stredoškolského kampusu, kde môžu cyklotrasu využívať na cestu do školy aj žiaci.


Fotogaléria