Cyklodoprava a cykloturistika TSK

úsek 4: Zemianske Kostoľany – Prievidza – I. etapa

Názov úseku:

Zemianske Kostoľany – Prievidza

Dĺžka úseku:

15,2 km

Stav prípravy:

Spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie
Prebieha inžinierska činnosť za účelom vydania územného rozhodnutia

Popis:

Tento úsek cyklotrasy začína na konci obce Zemianske Kostoľany, na účelovej obojsmernej asfaltovej komunikácii. Ďalej je trasovaný extravilánom aj intravilánom Mesta Nováky, extravilánom aj intravilánom obce Opatovce nad Nitrou a končí na Opatovskej ceste, oproti parkovisku v Bojniciach. Jeho príprava je rozdelená na II. etapy a 3 menšie úseky, ktoré budú spolu v dĺžke 15,2 km. Prvá etapa Nováky - Opatovce nad Nitrou bude vybudovaná v dĺžke 7,7 km.