Cyklodoprava a cykloturistika TSK

úsek: Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce

Názov úseku:

Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce

Dĺžka úseku:

15,2 km

Stav prípravy:

Spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie
Právoplatné územné rozhodnutie
Spracovaná dokumentácia pre stavebný zámer
Schválený stavebný zámer z Ministerstva dopravy SR
Proces majetkovoprávneho usporiadania pozemkov ukončený
Vydané stavebné povolenie
Ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby
Podaná žiadosť o NFP z Plánu obnovy

Popis:

Začiatok úseku je v katastri mesta Nemšová, kde sa plánuje využitie existujúcej spevnenej komunikácie. Cyklotrasa bude ďalej vedená popri Biskupickom kanáli, resp. bude kopírovať vyjazdené komunikácie.

Súvisiace aktuality

Župa získala stavebné povolenie na ďalší úsek Vážskej cyklomagistrály