Cyklodoprava a cykloturistika TSK

úsek: Považská Bystrica - Hranica ŽSK

Názov úseku:

Považská Bystrica - Hranica ZSK

Dĺžka úseku:

10,4 km

Stav prípravy:

21.2.2024 právoplatné kolaudačné rozhodnutie

Popis:

Cyklotrasa bude viesť v priestore miestnej komunikácie v Považskej Bystrici a prechádzať pod diaľnicou D1, ďalej povedie na Orlové, kde prejde do pridruženého dopravného priestoru existujúceho chodníka. Cyklotrasa bude viesť na moste ponad Váh ďalej lávkou, ktorá zabezpečí napojenie mosta s existujúcou komunikáciou a novou komunikáciou. Ďalej bude cyklotrasa kopírovať vyjazdené komunikácie. Smerom k hranici  Žilinského samosprávneho kraja cyklotrasa končí vybudovaním nového koridoru.

Informácie o financovaní:

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK

Súvisiace aktuality

Cyklotrasa prepojí dva kraje, slúžiť bude na cestu do práce i do školy
Trenčiansky a Žilinský kraj prepojí nová cyklotrasa
Novovybudovaný cyklistický tunel aj príprava na lávku
Považskobystričania sa už nevedia dočkať novej cyklotrasy