Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Cyklotrasa Púchov-Nimnica otvorená

Nová 4 km dlhá cyklotrasa medzi Púchovom a obcou Nimnica verejnosti oficiálne sprístupnená.

Zdroj: TV Central