Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Do práce na bicykli

Z mestského kultúrneho strediska sa teraz presunieme do nášho krajského mesta. Nepôjdeme však autom. Trenčianska župa je zelená. Podporuje rozvoj elektromobility či rozvíja nemotorovú dopravu. S cieľom znížiť hladinu emisií a spraviť niečo pre svoje zdravie sa jej zamestanci opäť rozhodli zapojiť do projektu s názvom Do práce na bicykli.

Zdroj: TV Pohoda