Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Otvorte s nami ďalších 10 km Vážskej cyklomagistrály!

V stredu 5. júna o 10.00 h sa stretneme na hranici Trenčianskeho a Žilinského kraja, aby sme spoločne otvorili 4. zrealizovaný úsek Vážskej cyklomagistrály. Ten sa vinie od hranice Trenčianskeho kraja so Žilinským krajom až po Považskú Bystricu.