Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Výstavba cyklotrasy podporená memorandom

V Bojniciach podpísali zástupcovia miest a obcí memorandum o spolupráci pri výstavbe cyklotrasy na hornej Nitre.

Zdroj: TV Central