Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Výstavba cyklotrasy spečatená

Vážska cyklotrasa, ktorá bude tvoriť základnú kostru cyklistikcých komunikácií v kraji, naberá reálne rozmery. Na pôde úradu TSK podpísali zmluvy o výstavbe jej prvého úseku v  celkovej dĺžke viac ako 13km.