Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Aktuality

Vo štvrtok 8.5.2014 sa zástupcovia TSK a ďalší cyklonadšenci vybrali fyzicky si prejsť na bicykli trasu a riešiť prípadné kolízne body projektu s pracovným názvom Vážska cyklotrasa.
Trenčiansky samosprávny kraj pokračoval 7. mája 2014 v organizovaní odborných konferencií, tentoraz na tému cyklistická infraštruktúra.
Slovensko ticho závidelo ostatným krajinám, ktoré organizovali národné súťaže a kampane pod názvom Do práce na bicykli.
Na území Trenčianskeho samosprávneho kraja sídli Slovenský cykloklub (obec Podolie), ktorý pomocou rôznych grantov už 20 rokov systematicky vytvára
V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 223 , bod B.2. zo dňa 7. mája 2013 k návrhu Národnej stratégie ro zvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike (ďalej len „Cyklostratégia“)
S rozvojom životnej úrovne v uplynulých desaťročiach sa na Slovensku stále viac presadzuje individuálny motorizmus na úkor ostatných druhov dopravy.
Medzirezortná pracovná skupina pre rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR (ďalej len MPS) vznikla v súlade s Opatrením 1.1.2 Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy v Slovenskej republike (ďalej len NCS)
V nadväznosti na vládou schválený dokument Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike (ďalej len „Cyklostratégia“)
Seminár o cyklodoprave a cykloturistike Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 7. mája 2013 schválila návrh Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike.
<< < 10 11 12 13 14 > >>