Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Aktuality

Cykloturistický projekt RBK bol realizovaný v oblasti pohoria Považský Inovec, jeho podhoria, doliny Váhu a prepojený cez Bošácku dolinu na Českú republiku.
Unikátny cykloprojekt RBK bol realizovaný v oblasti pôsobenia Baťovcov na oboch stranách hranice Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty – najmä v oblasti mesta Zlín na Českej strane a mesta Partizánske na Slovenskej strane.
Projekt RBK bol realizovaný v oblasti pohoria Biele Karpaty – na oboch stranách hranice a jeho podhoria.
Región Biele Karpaty v rámci projektu „Generálna obnova a modernizácia cykloturistických trás v pohraničnom území ER BBK s dôrazom na hrady, zámky, kultúrne a prírodné bohatstvo“
Družstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja JaRiMa si odnieslo v prvom celonárodnom ročníku súťaže „Do práce na bicykli“
V sobotu 31. mája 2014 sa skončila súťaž "Do práce na bicykli", do ktorej sa zapojili aj dva tímy za Trenčiansky samosprávny kraj: JaRiMa a eko-TeSaKy.
Vo štvrtok 8.5.2014 sa zástupcovia TSK a ďalší cyklonadšenci vybrali fyzicky si prejsť na bicykli trasu a riešiť prípadné kolízne body projektu s pracovným názvom Vážska cyklotrasa.
Trenčiansky samosprávny kraj pokračoval 7. mája 2014 v organizovaní odborných konferencií, tentoraz na tému cyklistická infraštruktúra.
Slovensko ticho závidelo ostatným krajinám, ktoré organizovali národné súťaže a kampane pod názvom Do práce na bicykli.
Na území Trenčianskeho samosprávneho kraja sídli Slovenský cykloklub (obec Podolie), ktorý pomocou rôznych grantov už 20 rokov systematicky vytvára
<< < 11 12 13 14 15 > >>