Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Na cyklotrase vedúcej z Trenčianskeho hradu do Nemšovej aktuálne sypú konštrukčné vrstvy

 | 
27.08.2019
 | 
Na bicykli po stopách histórie: Nemšová – Trenčín
 
 
Na cyklotrase vedúcej z Trenčianskeho hradu do Nemšovej aktuálne sypú konštrukčné vrstvy

Stavebné práce na cyklotrase, ktorá v rámci cezhraničného projektu Na bicykli po stopách histórie v budúcnosti prepojí Trenčiansky hrad s hradom v meste Brumov-Bylnice (Česká republika) napredujú.

S blížiacim sa koncom leta pokračuje výstavba medzinárodnej cyklotrasy, ktorá povedie z bývalého sídla Matúša Čáka Trenčianskeho popri najstaršom pútnickom mieste na Slovensku  - Skalke nad Váhom, až do Nemšovej. Odtiaľ sa cyklotrasa plynulo napojí na už existujúci cyklochodník vedúci k hraniciam s našimi českými susedmi. 

Na slovenskej strane bude mať cyklotrasa dĺžku 24 kilometrov, z čoho viac ako 11 kilometrov bude tvoriť úplne nové samostatné teleso cyklotrasy. A práve na jeho výstavbe sa aktuálne pracuje. „V súčasnosti prebieha realizácia konštrukčných vrstiev cyklotrasy. Stavebné práce pokračujú aj na lávke ponad potok Súčanka, momentálne betónujeme prahy pri pilieroch. Výstavba cyklotrasy bude aj naďalej prebiehať podľa harmonogramu,“ priblížil práce zástupca zhotoviteľa Jozef Chalupiansky, s tým, že sa dokončuje aj osvetlenie cyklotrasy.

Na výstavbe unikátnej cyklotrasy spolupracuje Trenčiansky samosprávny kraj s mestom Brumov-Bylnice. Spoločne sa obe samosprávy stali úspešným žiadateľom o nenávratný finanční príspevok (NFP) z eurofondov vo výške viac ako 5 mil. eur. Celková investícia Trenčianskej župy vrátane NFP predstavuje približne 2,4 mil. eur.