Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Na bicykli po stopách histórie: Nemšová – Trenčín

Názov úseku:

Nemšová - Trenčín

Dĺžka úseku:

11,4 km

Otvorenie:

1.6.2020

Stav prípravy:

skolaudované a odovzdané do užívania verejnosti

Popis:

Na začiatku úseku cyklotrasa je napojená na lávku na starom železničnom moste cez Váh v meste Trenčín. Ďalej je vedená po ochrannej hrádzi rieky, prechádza obcou Zamarovce a pokračuje po hrádzi k obci Veľká Skalka pred kláštorom svätého Beňadika cyklolávkou prechádza cez potok Súčanka , popri potoku pokračuje po jeho ústie do Váhu. Prechádza popod diaľnicu, pokračuje do Skalky nad Váhom, a od ústia rieky Vláry do Váhu využíva ochrannú hrádzu Vláry a pred mestom Nemšová prechádza cyklolávkou na druhú stranu rieky a pokračuje po hrádzi Vláry. Pred cestným mostom cyklotrasa prechádza popod cestný most a opäť pokračuje po hrádzi a napojí sa za intravilánom miestnej časti Luborča na cyklotrasu Nemšová – Brumov. Nová cyklotrasa v Trenčíne od železničného mostu bude prepojená po miestnych komunikáciach až po brány hradu Trenčín a tým sa zabezpečí prepojenie dvoch hradov v rámci dvoch štátov.

Žiadosť o poskytnutie NFP bola predložená v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiacim orgánom pre Interreg V-A SK-CZ. Podaný projekt vybudovania cyklotrasy v objeme financií 3 161 820,40 EUR bol schválený.

Súvisiace aktuality

Na vznikajúcej cyklotrase medzi Trenčínom a Nemšovou začali s asfaltovaním prvých kilometrov, osadená bola aj lávka cez rieku Vlára
Na cyklotrase vedúcej z Trenčianskeho hradu do Nemšovej aktuálne sypú konštrukčné vrstvy
Výstavba novej cyklotrasy medzi Trenčínom a Nemšovou je opäť o krok vpred. TSK získalo právoplatné stavebné povolenie.
Výstavba cyklotrasy vedúcej z Trenčianskeho hradu až za hranice Slovenska môže začať
Nová cyklotrasa už s oboma lávkami
Inteligentná lavička bude súčasťou cyklotrasy, ktorá prepojí dva hrady