Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Práce na Južnom opevnení Trenčianskeho hradu pokračujú aj v auguste

 | 
07.08.2019
 | 
Na bicykli po stopách histórie: Nemšová – Trenčín
 
 
Práce na Južnom opevnení Trenčianskeho hradu pokračujú aj v auguste

Rekonštrukcia Južného opevnenia niekdajšieho sídla Matúša Čáka, ktorá vo výsledku sprístupní hrad aj od lesoparku Brezina, pokračuje podľa harmonogramu. Vďaka stavebným úpravám bude možné navštíviť aj tie priestory historického komplexu, ktoré boli doposiaľ pre turistov uzavreté.

Čulý stavebný ruch panuje na Trenčianskom hrade aj počas letných prázdnin. Rekonštrukciu podstupuje Južné opevnenie, a to vďaka medzinárodnému projektu s názvom TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime európske tradície. Partnerom Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a mesta Trenčín na slovenskej strane je moravské mesto Bučovice. Nový hradný vstup, ktorý vznikne po dokončení stavebných úprav zvýši komfort návštevníkov hradu Matúša Čáka, umožní im navštíviť doteraz nesprístupnené časti komplexu, či prejsť sa po miestach, ktoré v minulosti plnili obrannú funkciu Trenčianskeho hradu. Riaditeľ Trenčianskeho múzea v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Peter Martinisko potvrdil, že hrad bude po ukončení plánovaných úprav patriť k najväčším na Slovensku vo veľkosti sprístupnenej plochy. „Momentálne sa finalizuje stavebný objekt Kazematy, kde sa dokončujú konzervačné práce. Je dobudovaný i vstup cez priekopu, kde sa následne osadí brána. Vybudované sú aj piliere pre nový most, začalo sa ich obmurovanie kamenným murivom, zároveň prebieha aj príprava na osádzanie zábradlí,“ priblížila vedúca Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková.

Ďalším medzinárodným projektom, ktorý je aktuálne v štádiu realizácie a súvisí s Trenčiansky hradom je cykloprojekt s názvom Na bicykli po stopách histórie, ktorý novou cyklotrasou prepojí dominantu Trenčianskeho kraja a hrad v moravskom meste Brumov.