Cyklodoprava a cykloturistika TSK

úsek 2: Cyklotrasa mesta Partizánske – I. etapa

Názov úseku:

Cyklotrasa mesta Partizánske – I. etapa

Dĺžka úseku:

4,6 km

Otvorenie:

23.9.2023

Stav prípravy:

Odovzdané do užívania verejnosti

Popis:

V rámci intravilánu mesta Partizánske bude vybudovaná cyklotrasa s oficiálnym názvom „Cyklotrasa spájajúca hrad Šimonovany s významnými lokalitami mesta Partizánske – Cyklotrasa mesta Partizánske – I. etapa“ s celkovou dĺžkou 4,6 km. Táto cyklotrasa začína v intraviláne mesta Partizánske a ide po spevnenej ochrannej hrádzi rieky Nitra do Malých Bielic, križuje miestnu komunikáciu na ulici Za riekou Nitrou oceľovou lávkou pre peších a popod most na ulici Víťazná pokračuje po štrkovom povrchu v extraviláne rieky Nitra k novej asfaltovej dráhe pre korčuliarov v rekreačnom areáli v Malých Bieliciach kde končí na štrkovej ceste.

Súvisiace aktuality

Začali práce na prvej etape Hornonitrianskej cyklomagistrály
Na dvoch kolesách už ochvíľu aj na hornej Nitre
Prvú časť Hornonitrianskej cyklomagistrály otvorili spoločnou jazdou