Cyklodoprava a cykloturistika TSK

úsek: Ladce - Púchov

Názov úseku:

Ladce - Púchov

Dĺžka úseku:

12,9 km

Stav prípravy:

Prebieha kolaudačné konanie

Popis:

Úsek cyklotrasy  začína na okraji obce Ladce. Trasa cyklotrasy bude vedená popri brehu Kočkovského kanála. Cyklotrasa bude kopírovať jestvujúci mostný objekt nad Kočkovským kanálom, ďalej bude  smerovaná  novou lávkou pre cyklistov ponad rieku Váh. Ďalšie smerovanie kopíruje pravý breh pôvodného koryta Váhu, prechádza okolo čističky odpadových vôd, napojí sa na existujúcu ochrannú hrádzu a pokračuje až do Púchova. Odtiaľ bude cyklotrasa smerovaná po hrádzi, resp. v jej päte až po križovatku pri existujúcom hypermarkete.

Informácie o financovaní:

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK

Súvisiace aktuality

Výstavba ďalšieho úseku cyklotrasy na Považí výrazne pokročila
V Trenčianskom kraji vzniká unikátny cyklomost
Reálne kontúry naberá už aj úsek cyklotrasy medzi Ladcami a Púchovom
Nosným objektom novej cyklotrasy bude moderný cyklomost
Trenčianska župa spúšťa výstavbu ďalšej cyklotrasy!