Cyklodoprava a cykloturistika TSK

úsek: Púchov - Nosická priehrada

Názov úseku:

Púchov - Nosická priehrada

Dĺžka úseku:

4,1 km

Otvorenie:

22.10.2018

Stav prípravy:

skolaudované a odovzdané do užívania verejnosti

Popis:

Cyklotrasa je zo začiatku vedená po korune hrádze spoločne s pruhom vyhradeným pre peších. Jednotlivé pruhy budú oddelené vodorovným dopravným značením a s použitím piktogramov. Následne bude v prevažnej miere cyklotrasa vedená po novovytvorenom koridore.

Súvisiace aktuality

Nová unikátna cyklotrasa vedie do kúpeľov, svoje miesto na nej majú chodci aj cyklisti
Trenčianska župa pozýva na slávnostné otvorenie novej cyklotrasy medzi Púchovom a Nosickou priehradou
Po cyklotrase, ktorú župa stavia medzi Púchovom a Nimnicou, sa cyklisti prevezú už toto leto
Medzi Púchovom a Nimnicou župa stavia cyklotrasu, akú len tak na Slovensku neuvidíte
Z Púchova do Nimnice prejdete bezpečne po novej cyklotrase už túto sezónu