Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Aktuality

Projekt Vrchárska koruna Trenčianska prevedie 20 horami aj dolinami, ktoré stojí za to vidieť Projekt naklonený cyklistom, turistom i rodinám s deťmi podľa českého vzoru na Slovensko doniesla trojica milovníkov hôr a profesionálnej cyklistiky. Vrchárska koruna Trenčianska včera odhalila krásy kraja prvej päťdesiatke cyklistov.
Rozbehnite cyklistickú sezónu na cykloprojekte Vrchárska koruna Trenčianska už túto nedeľu Zúčastnite sa aj spolu s členmi Vašej rodiny na oficiálnom otvorení projektu Vrchárska koruna Trenčianska.
Dňa 6. novembra 2015 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt s názvom Obnovené cykloturistické trasy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Trenčianskym samosprávnym krajom.
Vo štvrtok 24. 9. 2015 sa v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnila záverečná prezentácia realizácie a výstupov projektu Štúdia Vážskej cyklotrasy, ktorý získal Región Biele Karpaty z výzvy pre euroregionálne združenia a rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, ...
Výsledkom slovensko-českej spolupráce a výmeny skúseností v oblasti cykloturistiky je mapa s trasami, tipmi na výlety a vybranými turistickými cieľmi v partnerských regiónoch. Mikroprojekt „Spoznávaj prihraničie Trenčianskeho a Zlínskeho kraja zo sedla bicykla“ zavŕšila v utorok, 23. júna 2015, ...
Vo štvrtok 18. 6. 2015 dopoludnia sa v zasadačke Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnilo pracovné stretnutie k navrhovanému cezhraničnému prepojeniu cyklotrás, cyklochodníkov a k rozvoju cykloturistiky v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty, t. j. Trenčianskeho samosprávneho kraja a ...
Pozvánka na medzinárodnú konferenciu „Spoznávaj prihraničie Trenčianskeho a Zlínskeho kraja zo sedla bicykla" v rámci mikroprojektu v rámci mikroprojektu „Spoznávaj prihraničie Trenčianskeho a Zlínskeho kraja zo sedla bicykla" v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská ...
Cyklotrasa na hornej Nitre dostáva reálne kontúry. Projektový zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) z marca tohto roka vyústil do oficiálnej obhliadky terénu. Na takomto postupe sa počas pracovnej porady 4. júna 2015 dohodli podpredseda TSK Richard Takáč, krajský cyklokoordinátor Matej ...
Zamestnanci Úradu TSK šliapaním do pedálov ušetrili 1,1 tony CO2 Celoslovenský projekt Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR „Do práce na bicykli 2015“ má za sebou úspešný II. ročník.
Cyklistická cestička na hornej Nitre je o krok bližšie k svojmu cieľu. Na projektový zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) z marca tohto roku nadviazala pracovná porada, ktorá sa uskutočnila 4. júna 2015 na mestskom úrade v Prievidzi.
<< < 10 11 12 13 14 > >>