Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Aktuality

Zamestnanci Úradu TSK šliapaním do pedálov ušetrili 1,1 tony CO2 Celoslovenský projekt Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR „Do práce na bicykli 2015“ má za sebou úspešný II. ročník.
Cyklistická cestička na hornej Nitre je o krok bližšie k svojmu cieľu. Na projektový zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) z marca tohto roku nadviazala pracovná porada, ktorá sa uskutočnila 4. júna 2015 na mestskom úrade v Prievidzi.
V priebehu 28. a 29. mája 2015 sa obec Bzenec (ČR) stala miestom konania medzinárodnej konferencie, zameranej na oblasť cyklodopravy a cykloturistiky v rámci mikroprojektu „Spolupráca Jihomoravského kraje (JMK) a Trenčianskeho samosprávneho kraje (TSK) v oblasti cyklistiky“.
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Jaroslav Baška, sa spoločne s ďalším viac než tuctom zamestnancov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) už po druhýkrát zapojil do celoslovenskej súťaže Do práce na bicykli.
Cezhraničná spolupráca Trenčianskeho samosprávneho kraja so Zlínskym a Juhomoravským krajom v oblasti podpory atraktivity cykloturistiky v prihraničnom území bola úspešne podporená dvoma mikroprojektmi z Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013.
Z dôvodu kratšej vzdialenosti do cieľa cyklisti v súčasnosti využívajú na presun aj frekventované a nebezpečné cesty I. triedy.
Slovenský cykloklub prišiel v roku 2010 s myšlienkou vytvoriť sieť cykloturistických trás v pohorí Považského Inovca.
K hlavným cieľom realizácie segregovanej cyklistickej cestičky patrí bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky (cyklistov),
Cieľom súťaže je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku
V máji tohto roku predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška spolu so zamestnancami Úradu TSK prešiel na bicykli plánovanú trasu pripravovanej Vážskej cyklotrasy.
<< < 10 11 12 13 14 > >>