Cyklodoprava a cykloturistika TSK

úsek: Nové Mesto nad Váhom - Trenčín

Názov úseku:

Nové Mesto nad Váhom - Trenčín

Dĺžka úseku:

21,2 km

Otvorenie:

28.6.2021

Stav prípravy:

skolaudované a odovzdané do užívania verejnosti

Popis:

Cyklotrasa je prevažne vedená popri Biskupickom kanály. Začiatok úseku je v Novom Meste nad Váhom, trasa prechádza po korune inundačnej hrádze, resp. popri ochrannej hrádzi Biskupického kanála.

Informácie o financovaní:

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK

Súvisiace aktuality

Najdlhší úsek Vážskej cyklomagistrály slávnostne otvorený! Vyskúšajte ho aj vy
Spoločnou jazdou otvoríme cyklotrasu už 28. júna
Novú cyklotrasu lemujú infopanely
Trenčín s Novým Mestom nad Váhom prepojil ďalší úsek Vážskej cyklomagistrály
Medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčínom je hotových už 12 km novej cyklotrasy
Výstavba najdlhšieho úseku Vážskej cyklomagistrály sa začne budúci týždeň