Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Aktuality

Druhý aprílový víkend vpísal do turistických denníkov 42. ročník Vojenskej päťdesiatky a 41. ročník obľúbenej Jilemnického jarnej 25-ky. Celkovo do prírody vyšlo viac ako 3500 milovníkov prechádzok.
Radi bicyklujete alebo chodíte na turistiku? Zapojte sa do 2. ročníka Vrchárskej koruny Trenčianska Štart v poradí druhého ročníka Vrchárskej koruny Trenčianska (VKT) je za rohom! Začíname v pondelok 10. apríla 2017. Už ste sa registrovali?
Projekt Vrchárska koruna Trenčianska prevedie 20 horami aj dolinami, ktoré stojí za to vidieť Projekt naklonený cyklistom, turistom i rodinám s deťmi podľa českého vzoru na Slovensko doniesla trojica milovníkov hôr a profesionálnej cyklistiky. Vrchárska koruna Trenčianska včera odhalila krásy kraja prvej päťdesiatke cyklistov.
Rozbehnite cyklistickú sezónu na cykloprojekte Vrchárska koruna Trenčianska už túto nedeľu Zúčastnite sa aj spolu s členmi Vašej rodiny na oficiálnom otvorení projektu Vrchárska koruna Trenčianska.
Dňa 6. novembra 2015 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt s názvom Obnovené cykloturistické trasy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Trenčianskym samosprávnym krajom.
Vo štvrtok 24. 9. 2015 sa v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnila záverečná prezentácia realizácie a výstupov projektu Štúdia Vážskej cyklotrasy, ktorý získal Región Biele Karpaty z výzvy pre euroregionálne združenia a rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, ...
Výsledkom slovensko-českej spolupráce a výmeny skúseností v oblasti cykloturistiky je mapa s trasami, tipmi na výlety a vybranými turistickými cieľmi v partnerských regiónoch. Mikroprojekt „Spoznávaj prihraničie Trenčianskeho a Zlínskeho kraja zo sedla bicykla“ zavŕšila v utorok, 23. júna 2015, ...
Vo štvrtok 18. 6. 2015 dopoludnia sa v zasadačke Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnilo pracovné stretnutie k navrhovanému cezhraničnému prepojeniu cyklotrás, cyklochodníkov a k rozvoju cykloturistiky v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty, t. j. Trenčianskeho samosprávneho kraja a ...
Pozvánka na medzinárodnú konferenciu „Spoznávaj prihraničie Trenčianskeho a Zlínskeho kraja zo sedla bicykla" v rámci mikroprojektu v rámci mikroprojektu „Spoznávaj prihraničie Trenčianskeho a Zlínskeho kraja zo sedla bicykla" v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská ...
Cyklotrasa na hornej Nitre dostáva reálne kontúry. Projektový zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) z marca tohto roka vyústil do oficiálnej obhliadky terénu. Na takomto postupe sa počas pracovnej porady 4. júna 2015 dohodli podpredseda TSK Richard Takáč, krajský cyklokoordinátor Matej ...
<< < 9 10 11 12 13 > >>